Pravidla ochrany soukromí

Podmínky a poučení o ochraně osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

mwork365 s.r.o., se sídlem Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 07722923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka C 76983/KSOS. Kontaktní údaj správce osobních údajů, Email: info@mwork365.com   Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto nebo některé z těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, email, název firmy.   Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:  
 • Zodpovězení Vašeho dotazu či požadavku zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Zasílání obchodních sdělení, newsletterů a k obchodní či předprodejní komunikaci.
 • Zobrazování pouze relevantních reklam podle Vašich zájmů.
 • Provádění analýz a měření s cílem zlepšovat naší prezentaci na internetu. 
  Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?
 • Kontaktní, poptávkové formuláře, registrační formuláře na semináře, konference apod., formuláře na stažení brožur a formuláře na žádosti o stažení dema – osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu poptávky, nejdéle po dobu 2 let.
 • Obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (rozesílání nabídek, pozvánek a newsletterů maximálně 12x ročně) a k obchodní komunikaci – osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:
Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
 
 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat buď prostřednictvím přijatého obchodního sdělení nebo zasláním požadavku na emailovou adresu info@mwork365.com či na adresu sídla společnosti Správce.
 • Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a dobou zpracování:
Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování 26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   
 • Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v regionu EU, případně u dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/. Uložená data jsou zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena technicko-organizační opatření pro ochranu osobních údajů.
  Jaká jsou Vaše práva? Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
 • odvolat svůj souhlas. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu.
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě    požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů – společnost mwork365, s.r.o. (emailem na info@mwork365.com nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.