Nové funkcionality webové aplikace

Nové funkcionality webové aplikace

 • Obecné změny
  • filtrování zakázek v plánovací tabuli
   • nově jde na plánovací tabuli filtrovat zakázky podle jejich kategorií
  • hlídání duplicit
   • nově je k dispozici hlídání duplicit pro zákazníky, kontakty, zařízení a materiál
  • možnost zadávání událostí do plánovací tabule – jedná se o univerzální položku pro nemoci, dovolení, školení atd.
  • nová SMS notifikace na blížící se pravidelný servis pro koncového zákazníka
  • filtrování v tabulce zakázek, výjezdů a zařízení
  • možnost nastavení razítka firmy
 • Zakázky a výjezdy
  • možnost vytvořit kategorie výjezdů včetně nastavení formulářů pro ně
  • změna zobrazení zakázek – záložky ze zakázek jsme přesunuli z horní pozice do leva, aby dosáhli většího pracovního prostoru a zpřehlednění informací. Toto rozložení se postupně také objeví také na ostatních modulech(Zákazník, Zařízení, atd..)
  • výjezdy jsme zobrazili jako samostatnou tabulku v menu a do budoucna zde také umožníme exporty a práci s daty jako u zakázek
  • možnost vybrat objednatele při zakládání zakázky – objednatel může být jiný než koncový zákazník
  • možnost nastavit specifický typ formuláře pro kategorii zařízení
  • v pravidelném servisu je možnost nastavit specifický typ zakázky pro kategorii zařízení
 • Zařízení
  • možnost přesunout zařízení mezi zákazníky včetně historie – toto naleznete pod 3 tečkami na každém zařízení
  • pro výpočet data záruky a příštího servisu jsme přidali intervaly, které dopočítávají budoucí datum
 • možnost plánovat zakázky přímo ze seznamu zařízení – na levé straně řádků zařízení jsme přidali výběrový checkbox, díky kterému si můžete hromadně vybrat zařízení pro vytvoření zakázky(zde jsou nastavena omezení pro jednoho zákazníka nebo jednu adresu zařízení)