mNews říjen 2023

mNews říjen 2023

Rádi bychom vám představili dlouho očekávané novinky, které jsme do aplikace mWork365 přidali v minulém měsíci!

Zakládání událostí technikem

V nové verzi aplikace je nově dostupné zakládání událostí samotným technikem. Doposud systém fungoval tak že všechny události typu – dovolená, školení, nemoc musel do systému zadávat dispečer. Nově tuto funkcionalitu můžou používat i uživatelé rolí „Technik“. Jedná se o nepovinnou funkcionalitu a je tedy na každém administrátorovi jakým technikům možnost zakládání událostí povolí.

Zakládání zakázek a výjezdů technikem

Dlouho očekávaná funkcionalita bude konečně součástí systému! Nově bude moct technik sám sobě naplánovat výjezd či zakázku. Toto se samozřejmě neobjede bez určitých pravidel, které se s touto novinkou pojí. Jak technikovi umožnit zakládání výjezdů, zakázek či obojího a jaké budou jeho pravomoce se dozvíte ve videu!

Ceník objednatele u koncového zákazníka

V případě, že koncový zákazník má v pronájmu několik zařízení od různých objednatelů se kterými jsou uzavřené jiné smluvní podmínky může být zadávání položek do výkazu práce ošemetné. Proto jsme do aplikace přidali nové tlačítko „Použít ceny práce podle objednatele“. V případě, kdy zakládáte zakázku a koncový zákazník a objednatel se liší, tak v posledním kroku zakládání zakázky „Podrobnosti“ můžete tuto funkcionalitu zapnout. Když následně budou technici vyplňovat zakázkový protokol, zobrazí se jim ve výběru jen položky práce objednatele s jeho přednastavenými cenami.

Zobrazování dílčích časů v detailu výjezdu

Pro lepší přehlednost jsme doplnili informace do detailu výjezdu. Nově zde naleznete hodnoty jako – Naplánovaný termín, celkový čas trvání, čas na cestě (v případě že používáte funkci „Vyjíždíme“) a čas na místě.

Informace o tom jak nové funkce nastavit naleznete ve videu:

Děkujeme vám za využívaní naší aplikace!

Tým mWork365