mNews leden 2024

mNews leden 2024

Vítejte u prvních novinek roku 2024! Máme velkou radost, že vám můžeme představit první vlnu funkcionalit, které jsme připravili pro zjednodušení a zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Doufáme, že vám tyto nové funkce usnadní každodenní používání aplikace.

Níže naleznete informace o všech novinkách společně s krátkým videem, ve kterém vám funkce názorně ukážeme.

Rozšíření práv dispečera (administrátora)

Poslední a současně velice očekávanou funkcí je rozšíření práv dispečera (administrátora) v rámci zadávání dat do formulářů. Nově tedy uživatel s rolí dispečera či administrátora může v rámci výjezdů následující:

Předvyplnění formuláře

Nově může dispečer (administrátor) bez toho, aby zahájil výjezd vstoupit do formuláře a zadat do něj technikovi libovolná data. Ku příkladu mu může připravit výkaz práce, výkaz materiálu či typ platby a DPH. Pro technika se v této situaci nic nemění. Začne pracovat a zahájí výjezd jako doposud, po otevření formuláře, ale uvidí položky vyplněné dispečerem. Technik předvyplněné informace může na místě dle situace měnit.

Zpracování výjezdu

Pokud je to potřeba může dispečer (administrátor) zpracovat celý výjezd za technika. Tedy i když bude výjezd zaplánován technikovi, tak dispečer výjezd může zahájit, vyplnit formuláře, dokončit, nechat podepsat dokumenty (pokud je to potřeba), potvrdit podpisy a výjezd následně schválit.

Kategorie událostí

Pro lepší přehlednost jsme k událostem přidali jejich kategorizaci. Události zadáváte na plánu dne stejným způsobem jako doposud, jen po zadání názvu máte možnost zadat i jejich kategorii. Kategorie jsou momentálně statické a nedají se měnit. Při zadávání si můžete vybrat z následujícího seznamu:

  • Dovolená
  • Nemoc
  • Lékař
  • Školení
  • Ostatní

Komplexní hesla

Pokud chcete zvýšit bezpečnost dat, které máte v aplikaci, máte možnost po uživatelích vyžadovat silnější komplexní hesla. Administrátor může tuto funkci zapnout v globálním nastavení firmy. Následně je potřeba vyzvat všechny uživatele, aby si heslo upravili. Uživatel musí zvolit heslo které obsahuje alespoň:

  • jedno malé písmeno
  • jedno velké písmeno
  • jedno číslo
  • jeden speciální znak
  • délka hesla musí být minimálně 8 znaků

Zadávání vlastního stavu výjezdu po jeho dokončení

Doposud bylo zadávání vlastního stavu výjezdu po jeho dokončení závislé na důslednosti techniků. Abychom tento proces ulehčili přidali jsme novou funkcionalitu. Pokud má vaše firma zadanou v číselnících alespoň jednu kategorii vlastního stavu výjezdu, tak poté co technik dokončí výjezd systém ho vyzve k tomu, aby tento stav zadal či upravil (dle situace). Současně může technik s vlastním stavem zadat i poznámku k výjezdu.

Zadání detailů do požadavku v zákaznické podpoře

Pro lepší přehlednost a rychlejší odbavení požadavků v zákaznické podpoře jsme rozšířili formulář k jejich zadávání. Při řešení problémů v aplikaci se snažíme být co nejrychlejší. Abychom problém mohli co nejdříve identifikovat a ošetřit, tak abyste mohli aplikaci bez problémů používat, potřebujeme informace, které nám pomohou chybu rychleji nalézt. Nově máte možnost tyto informace zadat přímo v požadavku, který zákaznické podpoře zasíláte. Zadávání zůstává stejné, při zvolení typu požadavku se formulář přisbůsobí a odkryje vám pole k zadání informací. Detaily, které nám pomohou problém nalézt rychleji jsou například – používaná aplikace (mobilní/webová), typ zařízení, čas a datum chyby, číslo zakázky ve které chyba nastala apod.

Doufáme, že i vy uvítáte toto vylepšení které dopomůže k rychlejšímu fungování zákaznické podpory.

Všechny informace k tomu, jak tyto nové funkce vypadají a jak je nastavit naleznete ve videu:

Děkujeme vám za využívaní naší aplikace!

Tým mWork365