Sdílení kalendářů techniků

Sdílení kalendářů techniků

Nedávno jsme přidali novou funkcionalitu a tou je synchronizace naplánovaných výjezdů a událostí do sdílených kalendářů v Outlook, Google a ostatních kalendářových nástrojích. funkcionalitu můžete zapnout a vypnout pro každého vašeho uživatele s rolí technik v nastavení: Nastavení/Uživatelé/Uživatel/PUBLIKACE KALENDÁŘE(viz obrazovky v příloze)

Po zapnutí funkcionality se vygeneruje unikátní URL adresa pro daného technika a tu můžete vložit do vašich kalendářů a tím umožníte vidět uživatelům bez přístupu k mWork365 vidět pracovní kalendář techniků ze sdílených kalendářů:

V MS Outlook je potřeba vytvořit nový kalendář v nastevení a vložit tam vygenerované URL – viz příloha.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi vám je odpovíme.