Nové funkce v mobilní aplikaci

Nové funkce v mobilní aplikaci

 • Čtečka čárových a QR kódů
  • pro vyhledávání zařízení a materiálu jsme přidali možnost načtení ČK nebo QR kódů
  • pro načítání výrobních čísel jsme přidali možnost načtení ČK nebo Qr kódů
  • párování příloh ze zařízení
 • Vytváření zakázek a událostí z mobilní aplikace
  • nově je z mobilní aplikace možné vytvořit jak zakázku, tak událost pomocí tlačítka + na hlavní stránce aplikace

 • Znovuodeslání formuláře z mobilního zařízení

 • Nové možnosti pro obsah a strukturu formulářů pro techniky, mezi podporované prvky jsme zařadili:
  • více checklistů v rámci jednoho formuláře
  • možnost vkládat bloky pro jednotlivá zařízení ve formuláři
  • dropdown s výběrem z číselníku v nastaveni
  • dropdown s možností ruční položky

 • Nově je možné přiřadit přílohy ze zakázky na konkrétní zařízení i z mobilního zařízení